Italy: Italian Serie A Top Scorers 2017/2018

Goals
Scored
Penalties Golden
Shoe
Points
1
 Lazio
195
2
 Inter Milan
154
3
 Napoli
133
4
 Juventus
121
5
 Fiorentina
93
6
 Sampdoria
92
7
 Verona
84
8
 Roma
70
9
 Juventus
70
10
 Udinese
63
11
 Torino
50
12
 Napoli
50
13
 Atalanta
52
14
 Chievo
51
15
 AC Milan
50
16
 Atalanta
40
17
 Sampdoria
40
18
 AC Milan
42
19
 Fiorentina
40
20
 Inter Milan
40
21
 Cagliari
41
22
 Torino
30
23
 Torino
30
24
 Genoa
31
25
 Crotone
30
26
 Lazio
30
27
 Roma
31
28
 Sampdoria
30
29
 Juventus
30
30
 Sampdoria
30
31
 Fiorentina
31
32
 Napoli
30
33
 Lazio
30
34
 Crotone
31
35
 Fiorentina
30
36
 Lazio
30
37
 Udinese
31
38
 AC Milan
30
39
 Juventus
30
40
 Bologna
30
41
 Roma
30
42
 Lazio
20
43
 Genoa
20
44
 False
20
45
 Roma
20
46
 Sassuolo
21
47
 Napoli
20
48
 Benevento
20
49
 Atalanta
20
50
 Atalanta
20
51
 Udinese
20
52
 Sampdoria
20
53
 Sassuolo
21
54
 Napoli
20
55
 Juventus
20
56
 Fiorentina
20
57
 Roma
20
58
 Atalanta
20
59
 Torino
20
60
 Fiorentina
20
61
 Napoli
21
62
 Atalanta
20
63
 Napoli
20
64
 Udinese
20
65
 Cagliari
20
66
 Cittadella
20
67
 Chievo
20
68
 Sampdoria
20
69
 Inter Milan
20
70
 Crotone
20
71
 Juventus
20
72
 Sassuolo
20
73
 Atalanta
20
74
 Inter Milan
20
75
 Juventus
20

Latest Football News