Premier League
22 November 2019
KSK Nika (Oleksandriya (Aleksandriya))
TBA

PFC Oleksandria

-

Zorya

-

Starting Lineups