Premier League
11 June 2018
SOK Olympijskij (Minsk)
FT

Luch Minsk

A. Dzhigero 57'

1

Neman

A. Yakimov 18'
H. Moukam 81'

2

Starting Lineups
Luch Minsk starting line-up
M. Plotnikov
D. Kaplunov
A. Bondarenko
A. Buloychik
N. Stepanov
Y. Velko
A. Ivanov
A. Kats
I. Semenov 43
O. Shchebetun
Y. Kozlov
A. Dzhigero
  Y. Velko
51
R. Gribovski
  O. Shchebetun
69
V. Shepetovskiy
  A. Kats
85
A. Arkhipov
D. Shelikhov
V. Marov
V. Senko
Neman starting line-up
V. Zhurov
J. Abouna
P. Bebey
Y. Khvalko
V. Zhukovski
A. Yakimov
H. Moukam
M. Lukashevich
A. Kontsevoy 31
N. Yanush
V. Kvashuk
L. Kovel
  M. Lukashevich
46
E. Savostyanov
  V. Zhukovski
62
P. Tseslykevich
  V. Kvashuk
79
A. Anyukevich
D. Say
E. Leshko
V. Hleb